Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op Wwft monitor. Door de Wwft monitor te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De Wwft monitor werkt de inhoud van de tool regelmatig bij en actualiseert de tool regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud onvolledig of verouderd is;
  • De Wwft monitor werkt samen met experts op het gebied van de Wwft. Echter geeft de Wwft monitor op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;
  • De Wwft monitor is niet verantwoordelijk voor externe pagina’s waarnaar verwezen wordt;
  • De Wwft monitor verschaft informatie in de tool, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie in de tool kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • De Wwft monitor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie afkomstig uit deze tool;
  • De Wwft monitor zal de tool  naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. De Wwft monitor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar tool;
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle informatie die wordt gegeven in deze tool;
  • De Wwft monitor gebruikt gefingeerde namen en casuïstiek in de tool. Mocht u zich onverhoopt op welke wijze dan ook herkennen in de casuïstiek vragen wij u contact met ons op te nemen. 
  • De gebruikte informatie en beeldmaterialen zijn zelf ontworpen, rechtenvrij of vrijgekocht van rechten. Mocht u desondanks menen dat informatie en/of beeldmateriaal oneigenlijk wordt gebruikt vragen wij u contact met ons op te nemen.